Kronans sista bronskanoner bärgade

Kanon från Kronan. Foto: Stefan Siverud/Kalmar läns museum

Foto: Stefan Siverud/Kalmar läns museum

Under veckan som gått har Kalmar läns museum i samarbete med Försvarsmaktens ubåtsbärgningsfartyg HMS Belos bärgat de två sista bronskanonerna från regalskeppet Kronan på havsbottnen utanför Öland.

Marinarkeologerna har tillsammans med ubåtsflottiljens dykpersonal och besättning dokumenterat, frilagt och bärgat de två kvarvarande kanonerna på vrakplatsen, samt tagit ytterligare träprover från vrakets konstruktion för dendrokronologisk analys. Resultaten från årsringsanalyserna kommer att ge ytterligare information om var och när virket till Kronan avverkades.

Den ena kanonen var en del av det näst tyngsta artilleriet ombord på Kronan: en svensk 30-pundig kanon med en vikt av cirka 3 ton, gjuten under första hälften av 1600-talet. Den andra representerar det allra tyngsta artilleriet, en 36-pundare som väger cirka 3,7 ton, gjuten 1661.

– Bärgningsarbetet hade föregåtts av omfattande dokumentation av utgrävningsområdet och i ett av fallen, borttagandet av en begränsad del av fartygssidan, under vilken den tyngsta kanonen påträffades under sommaren 2019 års utgrävningsarbete. Det var nödvändigt att ta bort de timmer som täckte kanonen för att sedan med hjälp av tryckluftsdriven slamsug, suga bort det närmare två meter tjocka lagret av lera som kanonen var nedsjunken i, berättar Lars Einarsson, projektledare för Kronanprojektet.

De bärgade kanonerna har förts till länsmuseets konserveringsanläggning där de kommer att genomgå en lång konserveringsprocess. Inte förrän om cirka två år kommer pjäserna att kunna visas upp för allmänheten.

Kronan sjönk den 1 juni 1676 i ett sjöslag mellan den svenska och den förenade dansk-nederländska flottan utanför Hulterstad på sydöstra Öland. Skeppet tros ha haft 110-114 kanoner, men 60 av dem togs upp redan på 1680-talet. Det upptäcktes 1980 och sammanlagt 35 000 föremål har bärgats från vrakplatsen på 26 meters djup.

(2020-04-26)

Se även Ytterligare en kanon bärgad från Kronan (2019-09-21)