Kronologi av vaping- och elektroniska cigaretters historia

Har du någonsin tänkt på historien om elektroniska cigaretter? Vad är det, och var kom det ifrån? 

En kort historia av vaping och elektroniska cigaretter.

Den första dokumenterade hänvisningen till en elektronisk cigarett var ett patent som beviljades Joseph Robinson 1930 (tillämpades 1927). Det har aldrig använts för vinst, och det är inte klart om en prototyp av denna primitiva enhet någonsin har producerats.

Första skapandet av enheter

Herbert A. Gilbert krediteras för att skapa den första enheten, mycket lik modern elektronisk cigarett. Han uppger att han fick ett patent 1965 (inlämnad 1963) och skapade prototyper (eventuellt aldrig inklusive nikotin), men inte kunde använda dem för vinst. Han tillskriver sitt misslyckande till det faktum att företag som kunde producera och sälja en enhet föredrog att vänta tills patentet gick ut snarare än att licensiera det. Även om det är oklart om han hade någon kommersiell potential vid den tiden.

Från och med 1979 arbetade Phil Ray, en av datorns pionjärer, tillsammans med sin personliga läkare Norman Jacobson för att skapa den första kommersiella versionen av en elektronisk cigarett (som egentligen inte var elektronisk, men helt enkelt baserat på förångning av nikotin). De genomförde den första officiella nikotinleveransforskningen någonsin. Kommersialiseringen av produkten nådde stora återförsäljare, men enheten blev inte en lovande nikotinleveransteknologi; Jacobson tillskrev sitt misslyckande till det faktum att det ursprungligen var defekt. Även om enheten visade sig vara en återvändsgränd, introducerade dess uppfinnare verbet « vape » i språket.

Under hela 1900-talet och början av 2000-talet registrerade både tobaksföretag och enskilda uppfinnare många patent på nikotininhalatorer. Aktiviteten ökade under 1990-talet. Många förlitade sig på avdunstning eller fysisk rörelse, men vissa liknade moderna elektroniska cigaretter. Ett system baserat på en kemisk reaktion, som uppfanns på 1990-talet, är fortfarande under utveckling.

Reynolds har lanserat Eclipse « Flame-Free Heat » -enheten, som fungerar någonstans mellan inhalatorn med ren nikotin och den brinnande cigaretten (se även Philip Morris-avtalet). Produkter som mycket liknar moderna elektroniska cigaretter började kommersialiseras på 1990-talet. Ett stort amerikanskt tobaksföretag sökte tillstånd från FDA (som vid den tiden inte reglerade tobaksvaror utan var på väg att reglera läkemedelsanordningar) för att marknadsföra sin elektroniska cigarettversion omkring 1998. FDA avslog begäran på grund av att det var en obehörig läkemedelsleveransanordning. Detta kan förklara upphörandet av försök att marknadsföra en elektronisk cigarett. Även om historien om vad som så småningom hände är ganska vag, och beslutet i USA förklarar inte riktigt teknikens försvinnande någon annanstans.

Den första framgångsrika elektroniska cigaretten

Den första kommersiellt framgångsrika elektroniska cigaretten skapades 2003 i Peking (Kina) av den 52-åriga farmaceuten, uppfinnaren och rökaren Hong Lik. Han skapade enligt uppgift enheten efter att hans far, även en ivrig rökare, dog av lungcancer. Det är oklart i vilken utsträckning hans uppfinning var en « återuppfinning » av tekniken och i vilken utsträckning han använde den tidigare utvecklingen hänvisade han inte till dem i sina patentansökningar. Företaget Lich arbetade för, Golden Dragon Holdings, utvecklade enheten och bytte namn till Ruyan, vilket betyder « som rök ».

Världshälsoorganisationen (WHO) uppger att den inte anser att elektroniska cigaretter är ett legitimt sätt att upphöra med rökning och kräver att marknadsförare omedelbart tar bort alla förslag som WHO anser som elektroniska cigaretter säkra och effektiva.

I oktober 2008 genomförde Health New Zealand i en studie finansierad av Ruyan en detaljerad kvantitativ analys och drog slutsatsen att cancerframkallande ämnen och toxiska ämnen endast låg under den skadliga nivån. Baserat på resultaten är elektronisk cigarett flera storleksordningar (från 100 till 1000 gånger) mindre farliga än att röka tobak. En dos nikotin kan jämföras med en dos nikotin i en medicinsk nikotininhalator. I allmänhet erkändes den testade produkten som ett « säkert alternativ till rökning ».

Första toppmötet med e-cigaretter 2013

I november 2013 hölls det första toppmötet med e-cigaretter vid Royal Society i London, att tillhandahålla en plattform för presentation och grundlig granskning av tillgängliga vetenskapliga och faktiska uppgifter om elektroniska cigaretter för att informera folkhälsa och politisk debatt, för att rösta för det europeiska tobaksdirektivet.

De tre första reklamfilmerna av elektroniska cigaretter är förbjudna i Storbritannien. I sina ansträngningar för att följa reklamkoder var marknadsförare skyldiga till brist på tydlighet. Alla tre filmerna är ganska oklara eftersom de försöker att inte främja rökning att de glömmer att nämna exakt. produkten gör det. Även om de dömdes för att vara vilseledande, erkändes annonsen av ASA som « ansvarslös och skadlig » ». 

SFATA tillbringar sin första « dag på kullen » för SFATA-medlemmar att träffa högnivå- och statliga lagstiftare i Washington, D.C.

Brev från representanter för Waxman, DeGuette och Pallone till FDA om farorna med reklam för elektroniska cigaretter. 

Kampanjen för barn utan tobak (CTFK) ger ut ett pressmeddelande som kräver att FDA reglerar elektroniska cigaretter.

I december 2013 höll FDA ett webinar som heter « 20 år senare – en återgång till FDA för tobaksreglering ». Presentationen (inklusive bilder) kan ses här.

Sex senatorer skickade ett brev till Federal Trade Commission (FTC) där de krävde en utredning av saluföringen av e cigaretter.

American Electronic Cigarette Fluid Standards Association (AEMSA) deltar i den tredje förhandlingen med FDA.

2024 används elektroniska cigaretter av fler och fler människor, vissa säger att det är säkert och mindre skadligt för människor, medan andra hävdar att vaping är skadligt för hälsan såväl som för en vanlig cigarett. 

Valet att röka eller inte är emellertid en fråga för varje individ.