Kronprinsessan följde med till Osmundvraket

Kronprinsessan Victoria tillsammans med marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson. Foto: Anders Näsberg/Vrak

Kronprinsessan Victoria tillsammans med marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson. Foto: Anders Näsberg/Vrak

Kronprinsessan Victoria följde nyligen med Vrak – Museum of Wrecks och Jernkontoret ut i Stockholms skärgård för att få veta mer om Östersjöns vrak och lämningar, och speciellt Osmundvraket som sjönk på 1500-talet, fullastat med så kallat osmundjärn.

”Kronprinsessan är kunnig och engagerad i havsfrågor och inte minst när det gäller Östersjön. I och med utfärden till Osmundvraket fick hon möjlighet att lära sig mer om den svenska järnhanteringens historia och på nära håll uppleva ett av alla välbevarade vrak som finns på Östersjöns botten”, skriver museet i ett pressmeddelande.

Vraks marinarkeologer dök ner till vraket och undersökte att ingen plundring eller annan skada skett. När de filmade kunde kronprinsessan följa arbetet live under pågående dyk, och tala med arkeologerna via skärm inne på båten. En teknik som Vrak anpassar till marinarkeologiska undersökningar med målet att alla via mobilen eller datorn ska kunna dyka ner till Östersjöns unika kulturarv hemma från soffan.

Av en ren slump upptäcktes 2017 ett ålderdomligt vrak i Stockholms skärgård, utanför Dalarö. Skeppet var byggt med nordiska drag, av uppländsk furu huggen under 1540-talet. Skeppstypen skulle kunna vara en så kallad holk. Vraket är välbevarat och ligger tungt på botten med en unik last av osmundjärn.

– Det är en helt orörd tidskapsel från Gustav Vasas storhetstid! Tack vare Osmundvraket kan vi lära oss mer om hur Sveriges järnexport tog fart och vilka skepp man seglade med. Skeppet är en del av svaret på frågan hur Sverige blev det Sverige vi ser idag, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.

– Det har aldrig tidigare påträffats ett vrak i svenska vatten med så här mycket osmundjärn i lasten. Fynden av både osmundar och stångjärn i lasten berättar om en övergångsperiod mellan två produktionstekniker, säger Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret.

Vraks marinarkeologer har tidigare undersökt vraket och hittade då stora mängder så kallat osmundjärn ombord, varför vraket fått namnet Osmundvraket. Osmundar är små standardiserade järnklumpar, som väger knappt tre hekto styck och som Sverige exporterade från tidig medeltid till början av 1600-talet.

Jernkontorets Bergshistoriska utskott inledde 2018 ett forskningsprojekt om Osmundvraket, skeppslasten, järnets ursprung och transportväg. Forskningen är ett samarbete mellan Jernkontoret och Vrak. Det finns ett stort internationellt intresse för forskningen.

(2022-09-05)

Se även 1500-talsskepp med unik last ger ny kunskap (2021-10-15)