Karl XV – folkets monark

Genom sin frejdighet och sitt rättframma sätt blev Karl XV snabbt populär och kallades i folkmun Kron-Kalle. Han hade en anspråkslös stil, klädde sig ofta som en vanlig undersåte och sades resa runt i riket inkognito. Eftermälet är rikt och sägnerna om honom många, men vem var han egentligen?

Han var äldste son till Oscar I och Josefina av Leuchtenberg och kröntes till kung av Sverige-Norge 1860. Under sin tid som kung strävade han efter att stärka den nordiska maktställningen, dock utan att lyckas. Internt förlorade han mycket av sin reella makt genom representationsreformen och tvåkammarriksdagens införande. Liksom sina syskon var han konstnärligt lagd och skrev både poesi och målade tavlor. När han vid 46 års ålder avled efter en tids sjukdom saknade han och hustrun Lovisa manliga arvingar och han efterträddes av sin yngre bror, Oscar II.

Thorsten Sandberg har i sin tematiskt upplagda biografi över Karl XV tagit fasta på den rika floran av berättelser om kungens liv och leverne och menar att man skulle kunna kalla honom Sveriges siste sägenkung. Här får läsaren möta den notoriskt otrogne kvinnokarlen, den sörjande föräldern, den entusiastiske militären och mannen med stort rättspatos som alltid står på den enkla människans sida.

Thorsten Sandberg är filosofie kandidat i historia och skribent inom områdena historia och kulturhistoria. Han medverkar regelbundet i tidningarna Populär Historia, Släkthistoria och Gods & Gårdar. Han har tidigare utkommit med Gustav III:s spioner. Historien om när Sverige skulle slå tillbaka franska revolutionen och Svenska varumärken i hus och hem. Historia, entreprenörer, produkter.

Thorsten Sandberg:
Karl XV – folkets monark
Historiska Media
Utkom 2022

Nominerad som Årets bok om svensk historia