Kulturrådet stöder nytänkande museer

Kulturrådet har fördelat 3,7 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 14 regionala museer. Kulturrådet har bland annat prioriterat museer som i sina ansökningar visar prov på nytänkande. ”Ond design”, ”Hej hus” och ”Bilder för framtiden” är några projekt som Kulturrådet stöder.

”Bilder för framtiden” är ett samverkansprojekt mellan Malmö museer och Stockholms läns museum. Projektet går ut på att ta fram en strategi för insamling av digitalt födda fotografier som arkiv, bibliotek och museer kan ha nytta av. Syftet är att säkerställa insamlingen av samtida digitalt födda fotografier som kommer att utgöra det framtida fotografiska kulturarvet.

”Norm, nation och kultur” är en satsning där Örebro läns museum vill problematisera bruket av kulturarvet. Kulturarvet har i olika sammanhang använts som redskap för främlingsfientliga syften, exempelvis genom en retorik som anspelar på föreställningar om en ”ren” kultur och en homogen, nationell identitet. Det övergripande målet för projektet är att verka för ett inkluderande kulturarv som en gemensam samhällsangelägenhet.

Östergötlands läns museum vill med projektet ”Hej Hus” intressera barn för arkitektur. Genom fakta, sagor, pyssel och vandringar ska barn engageras och förskollärare uppmärksammas på hur värdefullt det är att använda bebyggelsen som undervisningsform.

Röhsska museet i Göteborg diskuterar begreppet ondska i sin planerade utställning ”Ond design”. Utställningen vill bredda designbegreppet och analysera design ur ett samhälleligt perspektiv. Projektet ingår i den internationella idéströmning som betraktar design som ett kraftfullt politiskt redskap. Museet får bidrag för pedagogiskt utvecklingsarbete.

(2010-10-17)