I framtiden kan museerna låta besökarna sortera och identifiera utställningsföremålen. Genom sociala medier kan museerna få hjälp med arbetsuppgifter de varken har resurser eller kunskap för. Men Sverige ligger på efterkälken. [SvD]

https://www.svd.se/museerna-ber-om-hjalp-pa-natet