Kungl. Myntkabinet­tet flyttar

Foto: Kungl. Myntkabinettet

Foto: Kungl. Myntkabinettet

Statens historiska museer har beslutat att flytta Kungl. Myntkabinettets verksamhet från de nuvarande lokalerna på Slottsbacken till kvarteret Krubban på Östermalm. Därigenom samordnas två av myndighetens museer på ett och samma ställe, då Historiska museet redan finns i kvarteret.

Det nuvarande hyreskontraktet på Slottsbacken i Gamla Stan är uppsagt från och med årsskiftet 2018/2019.

– Det främsta skälet till beslutet är ekonomiskt. Av Myntkabinettets anslag i SHMM:s budget går cirka hälften, eller 9,5 miljoner kronor, till lokalkostnader – vilket inte är rimligt, säger överintendent Maria Jansén.

– Minskade hyreskostnader innebär mer pengar till att utveckla verksamheten och erbjudandet till våra besökare.

Enligt Maria Jansén har beslutet inte varit enkelt. Lokalerna i Gamla Stan har många fördelar, men att samla museerna på Östermalm innebär nya möjligheter.

– Vi har mycket att vinna på att vara under samma tak, inte minst genom möjligheterna till utbyte mellan medarbetare med olika kompetens, menar Maria Jansén.

För Kungl. Myntkabinettets del handlar flytten om att säkra framtiden:

– Vi gör det här för att kunna utveckla våra verksamheter och för att kunna uppfylla vårt uppdrag. Det är ett svårt beslut, men vi bedömer det som det mest hållbara på sikt, säger museichef Eva Ramberg.

(2016-10-29)