Energibolaget Fortum borrade för att dra en ny fjärrvärmeledning men hittade ett stycke Stockholmshistoria. I hålet låg guld-glänsande föremål från 1700-talet. [SvD]

https://www.svd.se/guldfynd-vid-borrning-mitt-i-stockholm