Kungstiger till Sverige efter 70 år

Kungstigern. Foto: The Tank Museum

Foto: The Tank Museum

En 63 ton tung Kungstiger kan vara på väg till Sverige i ett kulturhistoriskt samarbete. Försvarsfordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs har fått möjligheten att låna den unika stridsvagnen om man kan lösa transportkostnaden.

Den tyska Tiger II är från 1944 och är en av åtta bevarade i världen. Just nu finns den utställd på ett museum i Holland. Stridsvagnen tillhör The Tank Museum i Bovington i England och är snart på sin väg tillbaka hem, men det finns en möjlighet att den skulle kunna stanna till i Sverige.

”Många av våra besökare har under lång tid efterfrågat Kungstigern och det hade varit fantastiskt att kunna uppfylla deras önskan genom att få stridsvagnen till Arsenalen”, skriver Arsenalen i ett pressmeddelande.

Sedan några år tillbaka finns det ett nätverk mellan museer i Europa som visar militära fordon. Det finns ett stort intresse att låna föremål mellan museer i syfte att nå ut till en ny publik, men eftersom det handlar om både stora och tunga föremål blir kostnaden för transporten det som begränsar möjligheten.

Totalkostnaden för transporten är beräknad till cirka 350 000 kronor och Arsenalen har en sponsor som är beredd att betala halva beloppet om museet kan samla in resten. En insamling för det ändamålet har inletts.

Vad har då den här stridsvagnen för koppling till Sverige?

År 1947 fick den svenska staten en Kungstiger från Frankrike för att genomföra prov och försök med olika vapen, men stridsvagnen sköts sönder och skrotades i början av 1950-talet. Kvar finns bara motor, växellåda och den bakre tornluckan.

”Kungstigern gav oss både kunskap och erfarenhet och därför känns det naturligt att åtminstone någon gång i livet kunna få se en sådan stridsvagn på svensk mark igen. Museet Arsenalen i Strängnäs visar den militära fordonsutvecklingen under 1900-talet och det finns ett antal världsunika fordon i samlingen som vi nu förhoppningsvis kan komplettera med denna Kungstiger”, skriver Arsenalen.

(2022-01-09)