Handel och sjöfart i Stockholm

Stockholm har varit både huvudstad och hamnstad sedan århundraden. Myllret av människor, trängsel, dofter och många språk vid stadens kajer definierade 1800-talets stad. Livets nödtorft liksom lyx upprätthölls till inte ringa del av grosshandlare, av vilka de flesta också var redare med egna fartyg. Dessa borgare förde in utländska varor och fraktade svenska varor till utlandet för export. Flera grosshandlare blev kändisar i dåtidens kulturella Stockholm och umgicks i hovets och societetens kretsar.

Berättelsen i Vågmästare börjar med grosshandlaren Carl Fredrik Bohnstedt (1776–1838), född i Svenska Pommern och invandrad till Stockholm. Genom hans firma och människor med anknytning till den under 1800-talet löper historien vidare. Grosshandlarna var ekonomiska vågmästare mot bakgrund av de risker de tog med sina investeringar. 1800-talet var segelfartygens tid och tre kaptensläkter som arbetade för grosshandlarna behandlas. Kaptenerna var havens vågmästare som måste kunna föra dyrbar last till säker hamn. En av de svenska exportprodukter som de förde ut var järn.

Några grosshandlare leder historien till Rederi Aktiebolaget Svea, Sveabolaget. Berättelsen lämnar här segelfartygens tid och skildrar några av Sveabolagets fartyg, kaptener och sjömän under 1900-talets orosår. Dessa män var beredda att lägga sina liv i vågskålen för att upprätthålla Sveriges försörjning under två världskrig.

Björn Hagelin har en bakgrund som forskare inom försvars- och säkerhetspolitik vid föregångaren till Försvarets forskningsinstitut, Uppsala universitet och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Sedan pensionering har han sysslat med släkt- och hembygdsforskning och publicerat en rad böcker och artiklar, bland annat Valloner – inte bara på bruk. Om släkten Frumerie i Öregrund.

Björn Hagelin:
Vågmästare. Handel och sjöfart i Stockholm från Bohnstedt till Svea
Stockholmia förlag
Utkom 2021