Kvinnliga pionjärer och förebilder

Omslaget

Trots stort motstånd var det många kvinnor som redan på 1800-talet gjorde karriär. Det var många barriärer som måste forceras för att kvinnor skulle kunna bli advokater, forskare, professorer och mycket annat som tidigare varit förbehållet männen.

För en del av kvinnorna i detta häfte gick det mycket bra, medan det för andra slutade i tragedi. Vad de alla har gemensamt är att de var pionjärer och förebilder för efterkommande generationer.

I häftet Svenska kvinnor – pionjärer och förebilder har författarna plockat ihop ett 30-tal kvinnor som på olika sätt gjort avtryck i historien. Kvinnorna presenteras med biografier och en 3-generationers antavla, som visar var i Sverige de hade sina rötter.

Ted Rosvall & Mikael Hoffsten:
Svenska kvinnor – pionjärer och förebilder
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2018