Allierade flygare i Malmö 1944–1945

Bokomslaget

Under andra världskriget kom Malmö i kontakt med många amerikanska och brittiska flygare. Tusentals flög över staden på väg mot bombmål i Tyskland och besköts av luftvärnet. Flera hundra nödlandade på Bulltofta flygfält. Några vårdades för sina skador på Garnisonssjukhuset, medan andra kom att bo och arbeta i Malmö under kortare tid. Ett fåtal gifte sig i Malmö och åtminstone en fick ett barn här. Femtio flygare fick sin grav i staden och för tio av dem blev det den sista viloplatsen.

Anette Sarnäs har i nästan tjugo års tid forskat om de tio flygarna. I boken Rapporterad saknad får vi svaret på vilka de var, varifrån de kom, hur deras liv såg ut samt hur och varför de hamnade just här. En bok om människoöden, krig, glädje, sorg och saknad. Boken är  illustrerad med fotografier, tidningsartiklar och dokument.

Anette Sarnäs är före detta arkeolog och numera arkivarie.

Anette Sarnäs:
Rapporterad saknad. Om de allierade flygarna i Malmö 1944–1945
Kira Förlag
Utkom 2018