Länsstyrelsen i Jönköping anmäler fler fornminnesbrott

Skadat järnåldersgravfält i Månsarp. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Skadat järnåldersgravfält i Månsarp. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

I och med att polisen i högre utsträckning prioriterar brott som berör fornlämningar har Länsstyrelsen i Jönköpings län gjort fler polisanmälningar om fornminnesbrott. Länsstyrelsen har ansvar för fornlämningar och fornfynd i länet och när handläggare får reda på att personer eller företag har förstört fornlämningar gör de en polisanmälan, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

– Nu ser vi att det leder någonstans och att våra anmälningar följs upp av nationella myndigheter, säger Anna Kristensson, arkeolog på länsstyrelsen i Jönköping.

Hos polisen finns numera Nationella operativa avdelningen (NOA) som bland annat har ansvar för kulturarvsbrott där fornminnesbrott ingår. Åklagare i framför allt Kalmars län har drivit flera fall som lett till fällande domar. Man får inte flytta på eller förstöra fornlämningar och även om man inte vet att man har att göra med en fornlämning är det förbjudet att göra någon åverkan på den.

– Ja, även om man inte känner till fornlämningen är det förbjudet att skada den. Det är vetenskapliga värden som förstörs och mycket kunskap kan gå förlorad, säger Anna Kristensson.

Att åklagare är mer angelägna att driva den här typen av ärenden är bra, anser  Anna Kristensson:

– Det är viktigt att det ger konsekvenser när det begås brott som berör fornlämningar för att visa på allvaret, säger hon.

Om någon döms för fornminnesbrott leder det ofta till böter men länsstyrelsen kan också begära skadestånd för att kunna göra en arkeologisk efterundersökning på platsen.

(2018-11-01)