Kompetenslyft för digitalisering på museer

Foto: Karolina Kristensson

Foto: Karolina Kristensson

Riksantikvarieämbetet och Sveriges centralmuseer drar igång ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för att driva på museisektorns digitalisering. Med stöd av Europeiska socialfonden och utifrån centralmuseernas förstudie DigiKraft kommer 1 200 medarbetare genomgå utbildning.

Det handlar om ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med samtliga centralmuseer i Stockholm, tolv institutioner, 1 200 medarbetare och 12 000 timmar utbildning. Insatsen är ett viktigt steg mot ett digitalt tillgängligt och sammanlänkat kulturarv.

– Det här är en otrolig möjlighet som vi räknar med kommer att göra stor skillnad för tillgången till digitalt kulturarv i hela landet. Jag vill särskilt peka på vinsterna med att kunna inkludera i stort sett alla medarbetare på museerna i basutbildningen, något som speglar att digitalisering är så mycket mera än en teknikfråga, säger Björn Sundberg, programledare för museernas digitala omställning på Riksantikvarieämbetet.

Projektet handlar om att genomföra ett kompetenslyft inom digitalisering på tre nivåer inom museiområdet. Basutbildning för att alla ska förstå vad digitaliseringen innebär för museiarbetet, ledarskapsutbildning för chefer och ledare inom sektorn och spetsutbildning för medarbetare som jobbar med samlingsförvaltning och/eller digitalisering.

– I den förstudie som centralmuseerna gemensamt tog fram formulerades en vision som är skalbar till att kunna omfatta alla landets museer. En förutsättning för att förverkliga visionen är att vi stärker den digitala kompetensen inom vår sektor. Tack vare detta projekt blir det glädjande nu möjligt, säger Ann Follin, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd.

Tre centralmuseer, Statens försvarshistoriska museer, Statens museer för världskultur samt ArkDes, ställer upp som testbäddar. Under projekttiden kommer de att arbeta tillsammans utifrån sina egna samlingar. Här ingår innovativ metodutveckling och utforskande av centrala tekniker. Detta arbete dokumenteras och bildar utbildningsmodulerna som resterande museer tar del av.

(2022-12-27)