Läsningar och tolkningar av vikingatida runbleck

Avhandlingen Vikingatida runbleck syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck.

Sofia Pereswetoff-Morath har genomfört upprepade fältundersökningar av runblecken med stereomikroskop. På grundval av på så vis etablerade nya läsningar föreslås nya tolkningar till de mest problematiska ställena i de tidigare tolkade runblecksinskrifterna. Nya tolkningsförslag ges även för runblecksinskrifter som tidigare har ansetts vara olexikaliska. Utöver nya läsningar och tolkningar resulterar denna studie i en kartläggning av relationen mellan runblecksinskrifternas innehåll och form å den enda sidan och runbleckens fyndmiljöer och utseende å den andra.

– Det nya resultatet är framför allt nya läsningar och tolkningar av runinskrifter på runbleck. Vissa runbleck har tidigare inte undersökts med stereomikroskop, vissa hade inte varit tillräckligt rengjorda när de undersöktes, så jag kom fram till en hel del nya läsningar som ledde i sin tur till nya tolkningar av inskrifterna, säger Sofia Pereswetoff-Morath till Nättidningen Svensk Historia.

Resultatet kan användas i språkhistorisk forskning, till exempel i forskning om det vikingatida språkets ordförråd, grammatik, syntax.

Sofia Pereswetoff-Morath:
Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Dosputation: 20 maj 2017