Lesjöfors museum blir en del av Värmlands Museum

Lesjöfors Museum. Foto: Larseric Vänerlöf

Lesjöfors Museum. Foto: Larseric Vänerlöf

Värmlands Museum tar över verksamheten vid Lesjöfors Museum från och med 1 maj 2022. Museet är en gåva från Kulturföreningen Rikoschetten som inte längre anser sig klara av att driva verksamheten.

Den ideella kulturföreningen Rikoschetten har erbjudit museet att ta över verksamheten vid Lesjöfors Museum i sin helhet med dess utställningar, inventarier och samlingar som gåva. Möjligheterna för ett övertagande har sedan utretts och styrelsen har ställt sig positiva förutsatt att finansiering av den årliga driften ordnas. Med öronmärkta medel från Kulturrådet har Region Värmland nyligen beslutat att bidra med ett årligt anslag på 660 000 kronor för driften. Utöver detta har Region Värmland beviljat ett startbidrag för övertagandet på 400 000 kronor.

Ett avtal har också tecknats mellan Filipstads kommun och Värmlands Museum som innebär att kommunen kommer att bidra med ett verksamhetsbidrag och genom att upplåta fastigheten. Efter beslut i styrelsen för Stiftelsen Värmlands Museum blir Lesjöfors museum en del av Värmlands Museum.

– Vi är oerhört glada över att Lesjöfors museum nu blir en del av Värmlands Museum. Därmed säkras museet som en viktig del av det värmländska kulturutbudet, säger Ulrika Jacobs, ordförande i styrelsen för Värmlands Museum.

Värmlands Museum har under senare år haft en mycket restriktiv hållning när det gäller införlivande av nya föremål till samlingarna och till förfrågningar som gällt införlivande av verksamheter, men i det här fallet ses starka skäl för ett övertagande av Lesjöfors museum samt stora möjligheter att samordna driften av Lesjöfors museum med Långbans gruv- och kulturby, där museet haft verksamhet sedan 1991.

– Lesjöfors museum är ett fantastiskt och faktiskt helt unikt museum som har vuxit fram under decennier tack vare eldsjälar som Larseric Vänerlöf. Vi är väldigt tacksamma för gåvan och för att Region Värmland och Filipstads kommun möjliggjort övertagandet, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

I Långbans gruv- och kulturby är gruvan och hyttan som brukats i många hundra år fram till 1972 det centrala, och i Lesjöfors finns berättelsen om bruket, manufaktursmidet och samhället som växte fram under 1900-talet. Lesjöfors museum ger en rik beskrivning av några generationers arbete och levnadsvillkor, och ökar förståelsen för den förändring vårt samhälle genomgått under senare delen av 1900-talet.

– Som besöksmål är Lesjöfors museum en lika stor tillgång för lokalbefolkningen som för besökande. De delar av ett samhälle som visas här, från det lokala idrottslivet till styrelserummet, är något som funnits på många orter i Sverige. Lesjöfors Museum ger oss helt nya möjligheter att belysa 1900-talets historia och ge perspektiv på de samhällsomvandlingar som format det samhälle vi lever i idag, något som är viktigt nu och för framtida generationer, säger Åsa Hallén.

Samlingen föremål är ett värdefullt komplement till Värmlands Museum, vars föremålssamling har en del luckor för 1900-talet. Ett stort arbete inleds nu för att samlingarna ska kunna införlivas med Värmlands Museums samlingar.

(2022-04-09)