Berättelsen om de första feministerna

Historien har varit ett långt stafettlopp av kvinnokamp. Det har i alla tider funnits kvinnor som ifrågasatt den roll som tilldelats deras kön. Kvinnor som visat på orättvisor, som högljutt protesterat, som trotsat hån och hot. Och i vissa fall offrat sina liv.

Hedvig Charlotta Nordenflycht, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft är tre kvinnokämpar från 1700-talet som tog striden för alla kvinnors rättigheter. Med hjälp av dessa tre modiga kvinnor berättar Anna Laestadius Larsson om tusen år av bortglömd historia. Om förebilderna som inspirerat till förändring. Om pionjärerna som gett kommande generationer kraft. Om de allra första feministerna.

Anna Laestadius Larsson är journalist och har tidigare skrivit sex historiska romaner som alla haft kvinnors liv och levnadsvillkor i fokus. Alla dessa djäfla qvinnor är hennes första populärhistoriska bok.

Anna Laestadius Larsson:
Alla dessa djäfla qvinnor. Berättelsen om de första feministerna
Piratförlaget
Utkom 2022