Linköpings universitet satsar på historia efter stordonation

Josefina Syssner, prefekt på institutionen för kultur och samhälle, och rektor Jan-Ingvar Jönsson. Foto: Charlotte Perhammar

Josefina Syssner, prefekt på institutionen för kultur och samhälle, och rektor Jan-Ingvar Jönsson. Foto: Charlotte Perhammar

Linköpings universitet kommer att anställa en professorer i samtidshistoria och en i lokalhistoria tack vare en donation på 100 miljoner kronor. Bakom donationen, som är en av de största i landet genom tiderna inom humaniora och samhällsvetenskap, står makarna Catharina Högbom och Michael Cocozza.

–  Jag blir otroligt glad och upprymd över att en privat donator väljer att rikta sin satsning mot humaniora och samhällsvetenskap. Det är väldigt ovanligt, säger Josefina Syssner, prefekt på institutionen för kultur och samhälle, till P4 Östergötland.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson gläds åt den möjlighet Linköpings universitet nu får genom donationen:

–  Donationer som denna är naturligtvis fantastiskt och den kommer att göra stor skillnad för vårt universitet, eftersom donationen är brett riktad finns det långsiktigt stora möjligheter att stärka forskningen inom flera områden. Det är ett stort förtroende vi får och som vi ska förvalta väl, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Donationen kommer alltså från Catharina Högbom och hennes make, byggherren och lokalpolitikern Michael Cocozza. Det är donatorerna direkta önskan att finansiera två professorer i historia – den ena med samtidshistorisk inriktning och den andra med lokalhistorisk inriktning. Externa sakkunniga kommer att granska ansökningarna och föreslå kandidater, meddelades på universitets presskonferens i dag.

Historieämnet ligger Michael Cocozza varmt om hjärtat, i höstas publicerades hans bok Linköping 1921 – händelser och förhållanden i en svensk stad, en bok som ger ett perspektiv på vad som hänt i Linköping på 100 år. Det lokalhistoriska perspektivet för den framtida forskningen handlar dock inte bara om Linköping utan om regionen Östergötland. Samtidshistoria behandlar tiden från 1860-talet och framåt.

– För att förstå det som händer i världen nu behöver vi veta hur samhället förändrats över tid och vad förändringarna beror på. Vilken historiesyn vi har är också av betydelse. Ett exempel är den förvrängda historiesyn som Vladimir Putin står för, den påverkar oss alla just nu. Om vi förstår vår samtid och vår historia, vad som utvecklats väl och vad som skapat konflikter, kan vi undvika att göra om samma fel som våra förfäder gjort och samtidigt lära oss uppskatta de framsteg som gjorts. Vi får en bättre samhällsutveckling till nytta för framtida generationer, säger Michael Cocozza.

(2022-04-06)