Lutherhjälpen som försvann

Lutherhjälpen startade på 1940-talet som en ideell förening och växte stark under 1950-talet. Under flera var decennier Lutherhjälpen Svenska kyrkans biståndsorgan med ombud i samtliga församlingar och samarbete med både Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd. Den var under 1970- och 1980-talen troligen den största penninginsamlaren i landet.

Anders Wejryd, tidigare ärkebiskop, har disputerat på avhandlingen Lutherhjälpen som försvann. 

– Jag kom med i styrelsen för den självständiga organisationen Lutherhjälpen som ungdomsgisslan 1970 och var kvar i tio år. Under de åren blev jag alltmer intresserad av den här folkliga rörelsen som nådde utanför det traditionellt kyrkliga, fastän rötterna var i kyrkan, säger Anders Wejryd.

När Svenska kyrkan skulle bli mer tydligt organiserad inför troliga nya relationer mellan Svenska kyrkan och staten blev Lutherhjälpen på 1980-talet helt och hållet del av Svenska kyrkans organisation med det vi i dag kallar kyrkomötet som högsta beslutande organ. Åren omkring sekelskiftet var Anders Wejryd ordförande för den nämnd som var Lutherhjälpens styrorgan under kyrkomötet. Han ville så här i efterhand granska och ifrågasätta sina ställningstaganden.

År 2008 försvann namnet Lutherhjälpen. Därefter handlade det om olika varianter på benämningen Svenska kyrkans internationella arbete. Wejryd  har undersökt varför och vad det har lett till. Den slutsats han främst lyfter fram är att ”alla ville Lutherhjälpen väl! Ändå försvann den”.

–  Vi var tydligen många som underskattade vad det betydde att vara engagerad i något som man upplevde mer som ”sitt eget” än att vara en kugge i hela den stora Svenska kyrkan. Betydelsen av synliga och trovärdiga ledare kan inte överdrivas. Att namnet försvann, som en del i Svenska kyrkans varumärkesprocess upplevdes som en mycket stor omställning av de aktiva. Stora organisations- och varumärkesförändringar som dessa blir lätt mindre lyckade om man inte har ägnat väldigt mycket kraft åt konsekvensanalys, förberedelse, förankring och genomförande, säger Wejryd.

Anders Wejryd:
Lutherhjälpen som försvann
Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 14 januari 2022