Magiska riter från förr

Om du har blivit gastkramad ska du släppa ett glödande kol mellan kroppen och linnet. Vill du bli allvetande ska du koka och äta en vit orm. Dessa är några av de hundra magiska riter som Bengt af Klintberg med vetenskaplig tyngd och lätt hand beskriver i boken ­Vänster hand och motsols.

En del har bevarats i muntlig tradition sedan förkristen tid, ­andra är hämtade från handskrivna svartkonstböcker. Här lär du dig hur du väcker kärlek, lyckas med bröd­baket och blir osynlig. Boktiteln syftar på den kon­sekventa bakvändheten i magiska riter som har tolkats som ett sätt att få kontakt med de dödas värld, där allt är spegelvänt.

Bengt af Klintberg, folklivsforskare och författare, har genom åren publicerat en lång rad böcker om svensk folklore, däribland Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid och Påskharen. Folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda.

Bengt af Klintberg:
Vänster hand och motsols. Magiska riter från förr
Ellerströms förlag
Utkom 2020