I Gösta Berlings fotspår

Gösta Berlings saga var Selma Lagerlöfs debutroman. Hon hade tidigt vetat att hon ville bli författare, men hade svårt att hitta form och ämne. När hon fick idén att skriva om Värmlandskavaljererna lossnade det. Hon var uppvuxen med en mängd berättelser och skrönor som utspelade sig i hemtrakterna runt Östra Ämtervik och i Värmland i stort. Dessa använde hon sig av och knöt ihop det till en roman.

Många av personerna, händelserna och miljöerna i Gösta Berlings saga har förebilder i verkliga livet. Boken I Gösta Berlings fotspår presenterar de förmodade förebilderna till Gösta Berling själv, majorskan och kavaljererna med flera. Händelser som den stora översvämningen i Östmark och prästen i Södra Råda som bad om regn vid den förödande torkan, har också hamnat i Gösta Berlings saga i sammanhang som Selma själv skapade.

Lena Gynnemo har varit lärare, programchef och orkesterproducent vid Wermland Opera, och intendent på Mårbacka.

Lena Gynnemo:
I Gösta Berlings fotspår
Votum Förlag
Utkom 2022