Maja Hagerman prisas för populärvetenskapligt skrivande

Årets Disapris tilldelas författaren och journalisten Maja Hagerman ”för hennes framstående populärvetenskapliga författarskap”. Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala och har en prissumma på 25 000 kronor.

Disapriset delades traditionsenligt ut i Studentbokhandelns lokal under Kulturnatten i Uppsala. Prisutdelare var Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder:

”Maja Hagerman tilldelas 2012 års Disapris för hennes framstående populärvetenskapliga författarskap. Med stor förmåga att språkligt vandra mellan det personliga till det mer sakligt beskrivande levandegör hon vår historia och pekar på dess betydelse för oss som lever idag. Hennes förmåga att bemästra och kritiskt granska ett stort material för en bred läsekrets gör henne till en folkbildare, i ordets allra bästa bemärkelse”.

Maja Hagerman är vetenskapsjournalist och författare. I sin senaste bok Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige berättar hon med utgångspunkt från arkeologiska rön inför byggandet av nya E4 genom Uppland. I boken Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid skrev hon om en yngre tidsperiod i Sverige och Uppland och i boken Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder skärskådade hon ideologiproduktionen kring germaner. Maja Hagerman är sedan 2009 hedersdoktor vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet.

Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001. Prissumman är på 25 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna skall Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

(2012-09-09)