”Och varför drogo nu alla dessa iväg?”

Universitetsbiblioteket i Göteborg har lagt ut den klassiska Emigrationsutredningen 1907-1914 på Internet. Utredningen omfattar 5 000 sidor.

Innehållet är en spännande genomgång av de svenska emigranternas situation i Amerika och en del av utredningen ägnas åt brev där man bl.a. berättar varför man reste. Utredningen ger den tidens bild av det svenska folklynnet och sekelskiftets Sverige både socialt och ekonomiskt.

Betänkandet i utvandringsfrågan består av Emigrationsutredningens tillkomst och utförande, Statistisk historik över Sverige sedan 1750, Statistisk översikt över de olika länen samt Utvandringen och utvandringslagstiftningen. I 20bilagor behandlas alltifrån Bygdeundersökningar och Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900 till Det svenska folklynnet och Uppgifter rörande svenskarnas ställning i vissa främmande länder.

Arbetet med publiceringen på Internet har skett inom ramen som nationellt ansvarsbibliotek inom samhällsvetenskap. Läs Emigrationsutredningen här.

(2001-08-29)