Många kommuner saknar kulturmiljöprogram

Bara en tredjedel av landets kommuner har ett kulturmiljöprogram som innefattar hela kommunen. Det visar Boverkets senaste siffror från 2018. Plan- och bygglagen slår fast att kommuner har ett ansvar att ha koll på sina kulturmiljöer, men det är inget krav att det ska finnas en nedskriven översikt.

– Jag tycker det är viktigt att kommunerna har tillgång till den här kunskapen och har skaffat sig kännedom om sina kulturmiljöer och de värdena som finns i kommunen. Då är det ett problem att det är en så pass liten andel av kommunerna som har ett heltäckande kulturmiljöprogram, säger Otto Ryding, antikvarie på Boverket.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2020-08-04)