Museibesöken föll med 71 procent

Tyresö slott. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Tyresö slott tappade 99 procent av besökarna 2020. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Museibesöken gick ned betydligt under pandemiåret 2020. Landets större museer hade i genomsnitt 71 procent färre besökare till sina utställningar. Det visar ny statistik från Myndigheten för kulturanalys som belyser situationen för Sveriges största museer. En enkät visar också att museernas arbete under året präglats av att ställa om till digitala aktiviteter.

I statistiken ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2020” presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt de turistmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt presenteras handlar det om 32 av Sveriges största museer.

Museernas verksamhet under 2020 har präglats starkt av covid-19. Även om få museer stängde ned fullständigt under hela året hade många en begränsad tillgänglighet, och såg en ordentlig minskning i antalet fysiska besök. Museerna hade en genomsnittlig nedgång på 71 procent i verksamhetsbesök (antalet besök till utställningarna).

– Nedgången i fysiska museibesök är såväl väntad som tydlig. En del av detta beror på att allmänheten avstått från besök, och en del beror på att museerna själva har begränsat tillgängligheten, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

I en särskild enkät rapporterar museerna också att arbetet under året har präglats av försök att ställa om till ett utbud som innebär mindre risker för besökarna, framför allt till olika former av digitala aktiviteter.

– Museerna har arbetat med att ställa om sin verksamhet till mer digitala, säkrare aktiviteter. Tyvärr fångas inte detta särskilt väl i de uppgifter vi samlar in just nu, säger Erik Vestin.

Pandemin tycks inte ha påverkat vilka som besöker museerna. Till exempel har inte andelen äldre besökare minskat på något tydligt sätt.

Statistiken ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2020” kan laddas ned från Myndigheten för kulturanalys.

(2021-05-07)

Se även Fler besök på de centrala museerna 2019 (2020-04-30)