Maria Jansén är ny ordförande för Sveriges Museer

Riksförbundet Sveriges Museer har valt Maria Jansén, chef för Statens Historiska museer, till ny ordförande. Nyinvalda i styrelsen är även Christian Gustavsson, kommunalråd i Linköping och Henrik Lindborg, chef vid Polismuseet i Stockholm.

Maria Jansén, chef för Historiska museet. Foto: Robert Blombäck

Maria Jansén, chef för Historiska museet. Foto: Robert Blombäck.

– Jag ser fram emot att driva de viktiga gemensamma museifrågorna. Vid vårt årliga branschmöte samlades nyligen 500 personer i Sigtuna för att diskutera hur museerna kan jobba för att stärka demokratin. Vi befinner oss i tid då frågor om nationellt kulturarv och historia används i den politiska debatten och här har museerna en viktig roll att fylla, säger Maria Jansén, ny ordförande i Riksförbundet Sveriges Museers styrelse och överintendent vid Statens Historiska museer.

De svenska museerna har mer än 18 miljoner besökare årligen. Riksförbundet Sveriges Museer, med drygt 220 medlemsmuseer, driver den svenska museisektorns gemensamma intressen och sätter fokus på museernas betydelse.

– Museisverige är verkligen en kraft att räkna med i samhället idag. Därför känns det helt rätt att vi har en så kompetent och engagerad styrelse som också kan representera sektorns bredd, säger Mats Persson, generalsekreterare på Sveriges Museer.

(2015-05-01)