Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden

Dykningar i Gribshunden. Foto: Brett Seymour

Tunnlock i Gribshunden. Foto: Brett Seymour

Ett internationellt team av bland annat svenska, danska, amerikanska och brittiska forskare har under tre veckor gjort utgrävningar på det kungliga flaggskeppet Gribshunden, som sjönk utanför Ronneby 1495. Bland fynden finns en handbössa (ett mycket tidigt handeldvapen), som är ett av de äldsta som hittats på ett skepp i världen. Ett vackert svarvat dryckesstop, med kronliknande inristning, antyder också att forskarna hittat kung Hans försvunna ”fatabur”.

Enligt de medeltida källorna så förlorade Kung Hans sin ”bästa fatabur” vid förlisningen, det vill säga sitt ”förråd” med de värdefullaste föremålen och kläderna. Delar av denna fatabur kan nu alltså vara återfunnen, bland annat delar av en ringbrynja (med tillverkarens signum i form av en liten ring med namnchiffer på), en tenntallrik och ett vackert utsirat dryckeskärl. Bland övriga fynd finns allt från verktyg till livsmedel, inte minst ben från stör och sannolikt danska öltunnor från 1495. Den tidiga handbössan är också ett föremål som väcker stor uppmärksamhet.

– Det är som att öppna ett fönster ned i Columbus och kung Hans tid, en resa på 500 år på några minuter ned till botten, säger Brendan Foley, marinarkeolog på Lund universitet.

Gribshunden anses vara världens bäst bevarade fartyg av den typ som Christofer Columbus använde vid sina upptäcktsresor till Amerika. Detta gör skeppskonstruktionen till ett mycket viktigt fokus för forskarna.

– Vi har lyckats identifiera flera nya nycklar till fartygets konstruktion och närmar oss gåtan om hur den här typen av skepp verkligen var byggda. Det utökar vår kunskap om en viktig brytningstid i världens utveckling, vid tiden för de stora upptäcktsresorna, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola.

(2019-09-06)

Se även Grävningar vid 1400-talsskeppet Gribshunden (2019-08-21) och Fynd på Gribshunden kan vara danskt öl från medeltiden (2018-08-31).

Film: Evan Kovacs/Lone Wolf Media