Marknadsanpassningen av museer

Bokomslaget

Museer och andra kulturinstitutioner levererar allt mer underhållning och upplevelser. Men vad händer om museibutiken blir viktigare än utställningen? I en ny bok diskuteras den marknadsanpassning som sker inom kultursfären. Idéer om marknadsekonomi präglar i dag både statliga och privatfinansierade kulturinstitutioner. Förutom att locka fler besökare genom attraktiva utställningar är sponsring och arrangemang av event vanligt.

– De flesta museer har idag butik, restaurang eller café som marknadsför museet. Det är inte ovanligt att besökare hittar dit snarare än in i museet, säger Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och redaktör till Museum marketization – cultural institutions in the neoliberal era.

I boken diskuteras hur kommersiell kunskap och marknadsföring inte alltid har setts med blida ögon inom kultursfären – men hur det numer snarare ses som nödvändigt. Museer och kulturinstitutioner förväntas erbjuda upplevelser av annan karaktär än tidigare och vara tillgängliga för fler besökare. Genom att nå en bredare publik ska de bidra till ökad demokratisering och social hållbarhet. Parallellt med denna utveckling kämpar flera institutioner med ekonomiska restriktioner.

– Förhoppningen är att boken ska leda till en ökad reflektion och debatt om den pågående marknadsanpassningen av museer och kulturella institutioner, och om marknadsföring som ett kulturellt fenomen integrerat i dagens samhälle, säger Karin M Ekström.

Marknadsanpassning har inneburit att museers roll har förändrats. Från att ha varit skapade av filantropiska skäl och syfta till bildning har de blivit värdar för upplevelser och underhållning. Karin M Ekström menar att det är viktigt att ställa kritiska frågor, som: I vilken utsträckning når kulturinstitutionerna faktiskt en bredare publik? Hur mycket dominerar tillgänglighet och underhållning verksamheterna och har det i så fall skett på bekostnad av annat?

– Det är viktigt att reflektera över om mätverktyg och mål för att nå ut till många besökare på ett lättillgängligt sätt har kommit att överskugga betydelsen av utställningar som utmanar och kräver mer av besökaren än enbart underhållning. Det finns en risk att komplexa upplevelser prioriteras bort, säger Karin M Ekström.

Karin M. Ekström (redaktör):
Museum marketization – cultural institutions in the neoliberal era
Routledge
Utkom 2020