En medeltida tegelugn har hittats i Ör i närheten av kyrkan. Vid mitten av 1200-talet användes den till att bränna teglet till Örs kyrka och det är den första medeltida tegelugnen man känner till i Dalsland. [TTELA]

https://www.ttela.se/nyheter/mellerud/unikt-fynd-vid-%C3%B6rs-kyrka-1.3033597