Museer får 11 miljoner till hållbarhetssatsningar

Globala målen för hållbar utveckling

I en unik satsning på svenska museer har Formas forskarråd beslutat att dela ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmålen. Museerna som beviljas medel finns i Örebro, Västerås, Norrköping och Stockholm.

– Vi är glada att så många högkvalitativa ansökningar kom in, och ser fram emot att följa de projekt som nu fått finansiering. Museerna är en viktig del av dagens och morgondagens hållbara samhälle och har en unik position som kunskapsinstitutioner, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen lockade ansökningar från 24 museer i olika delar av landet. Alla offentligt finansierade museer, från de stora museerna med egna forskningsavdelningar till mindre museer som kunde koppla forskare till sitt projekt, har kunnat söka medel i utlysningen. Samtliga ansökningar har bedömts av en expertpanel, och bedömts enligt kriterier som; relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, ändamålsenlighet och genomförbarhet. De sex utvalda museiprojekten får dela på drygt 11 miljoner kronor. Inledningsvis utlystes 10 miljoner, men eftersom projekten höll så hög nivå beslutade Formas att utöka budgeten.

Nedanstående museer och projekt beviljas medel från Formas:

Förstärkt kommunikation om hållbarhet i Baltic Sea Science Center på Skansen Stiftelsen Skansen, Stockholm
Hemma i Arktis – när isen smälter Stiftelsen Nordiska museet, Stockholm
Hållbar utveckling av sociala robotar – en interaktiv utställning om framtida livsmiljöer Arbetets museum, Norrköping
Koldixoidteater på Västmanlands läns museum Västmanlands Läns Museum, Västerås
Re:scaping the future – Ökad kunskap och engagemang för att bevara den biologiska mångfalden Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Sensationellt gravfynd från plaståldern Stiftelsen Örebro Läns Museum, Örebro

(2018-09-28)