Medeltidsmuseet kan få bli kvar

Medeltidsmuseets entré. Foto: Mikael Almehag

Foto: Mikael Almehag

Trots att Medeltidsmuseet har stängt och påbörjat arbetet med att flytta från Helgeandsholmen finns det en möjlighet att riksdagen låter museet stanna kvar i sina lokaler.

Riksdagsstyrelsen ska i februari rösta om att tillsätta en utredning för att undersöka om museet kan vara kvar tillsammans med det nya besöks- och mötescentrum som planeras på platsen.

Flytten av Medeltidsmuseet från Helgeandsholmen till Börshuset vid Stortorget har väckt stark kritik – inte minst på grund av att museet är uppbyggt kring en del av Stockholms stadsmur.

Läs artikeln på Mitt i Stockholm

(2024-01-05)

Se även Medeltidsmuseet kan flytta in i likkällare (2023-11-17)