Sandelins Silversamling

Regionmuseet Kristianstad
3 december 2023 – 25 augusti 2024

År 2021 donerades en samling med silverföremål till Regionmuseet Skåne. Bakom donationen stod Carl Erik Sandelin och hans fru som under många år samlat på silverföremål med koppling till Vä och Åhus. Nu ställs delar av den donerade silversamlingen ut på Regionmuseet i Kristianstad.

Sedan donation för två år sedan har regionmuseet rengjort, katalogiserat, fotograferat och dokumenterat föremålen. I samlingen finns bland annat en supsked, ett flertal bägare, ljusstakar med mera.

Traditionen med silversmide har en rik historia i trakterna kring Kristianstad som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Än i dag finns det en aktiv silversmedja i Kristianstad med anor från slutet av 1600-talet.

Utöver utställningen av Carl Erik Sandelins donation hittar man även silverföremål i museets basutställning C400 – Staden i vattenriket. Där lyfts den lokala silvertradition fram och man kan bland annat se brudkronan från Skepparslöv som tillverkades i Vä år 1597.