Modern bebyggelse på Kulturhusens dag

Alla arrangemang för årets Kulturhusens dag den 9 september är nu klara. Drygt åttio arrangörer från hela Sverige står för närmare hundra evenemang på temat ”Bostad och centrum – vårt moderna arkitekturarv”. Vällingby centrum, stadshuset i Boden och en museilägenhet i Jönköping är exempel på miljöer som man kan besöka denna dag under sakkunnig guidning.

Kulturhusens dag arrangeras årligen en söndag i september i ett 40-tal europeiska länder. Initiativtagare är Europarådet och Sverige har deltagit sedan 1988. Under dagen ges tillfälle att besöka intressanta, kanske okända och ibland svåråtkomliga kulturmiljöer. Syftet är att väcka intresse och sprida kunskap om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör i Sverige och väljer varje år temat.

– Med årets tema vill vi uppmärksamma miljöer som kanske vare sig är okända eller svåråtkomliga, utan som snarare är vardagsmiljöer för många svenskar. Just för att de är vardagsmiljöer är det viktigt att vi får en bild av deras betydelse som del av vårt kulturarv, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Den 9 september visas bostadsområden, kyrkor och köpcentra upp i hela landet, alla län förutom Gotland har arrangemang. I 1970-talsområdet Råslätt i Jönköping kan man till exempel besöka en museilägenhet med tidstypisk inredning, där till och med de röda Sagogrynen står kvar i skafferiet. I Göteborg ordnas bland annat guidade stadsvandringar per spårvagn till Angered, Bergsjön, Västra Frölunda och Biskopsgården. Även Lycksele bjuder på stadsvandring, men här gör man en cykeltur från fyrtiotalens arbetarbostäder, förbi femtiotalens egnahem och arkitektritade villor, till sextiotalets miljonprogram. Stockholm bjuder på flera arrangemang, bland annat med guidningar och seminarium i ”ABC-staden” Vällingby, lägenhetsmuseum i Jordbro och utställning om stadens miljonprogram på stadsmuseet.

Det officiella öppnandet av Kulturhusens dag sker i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Under dagen kommer olika stads- och temavandringar att starta från Rymdtorget, där det också bjuds på underhållning.

I samband med årets tema har Riksantikvarieämbetet tagit fram boken Modern hembygd. Den berättar om de moderna bostadsområdenas tillkomst och beskriver deras karaktärer. Läsaren får tips på hur man kan jobba med hembygdsarbete i nya former och boken ger också exempel på hur skolor har arbetat med det moderna kulturarvet i dag.

Kulturhusens dag genomförs i Sverige av Riksantikvarieämbetet i samarbete med bland andra länsstyrelser, kommuner, museer och hembygdsföreningar. Många av arrangemangen genomförs också med hjälp av frivilliga insatser från föreningar och engagerade privatpersoner. De senaste årens teman för Kulturhusens dag har varit Skolbyggnader, Järnvägsmiljöer, Stadens torg och Försvarsbyggnader genom tiderna.

(2001-07-05)