Modernismen i Östergötland

Modernismen inom arkitektur och planering uppstod som en reaktion på det som varit de flesta människors vardag – trångboddhet och fattigdom. Man ville bryta med det gamla och skapa en ny stil för en ny tid. Moderna stadskärnor tog form, förorter byggdes och tätorter expanderade. Det industrialiserade samhället skapade nya sätt att bo och leva.

Boken skildrar denna omvälvande och expansiva period i Östergötland. Det handlar om skolor och bankhus, plaskdammar och biografer, sommarstugor och idrottsanläggningar, bensinmackar och kyrkor, bibliotek och museibyggnader, och givetvis om miljonprogrammets småhus och flerfamiljshus.

Ann-Charlotte Hertz, före detta stadsantikvarie i Norrköping, är en av bokens sammanlagt 15 författare. Hon ställer frågan om stadsdelen Navestad i Norrköping skall ses som ”ett palats för folket” eller ett problemområde. Christer Öjring, kultursekretare i Finspång, skriver om Molinhusen i Finspång och besöket av popgruppen Hollies. Bo Sundberg, arkitekt från Linköping, berättar om modernismen i Östergötland, med betoning på Linköping och Bertil Torekull, före detta chefredaktör på Östgöta Correspondenten, ger ett internationellt perspektiv.

Boken är illustrerad med bilder från samtliga kommuner i länet, de flesta av bilderna har tagits av fotografen Lars Ekelund.

Gunnel Mörkfors (redaktör):
Modernismen i Östergötland
Östergötlands länsmuseum
Utkom 2010