Öga mot öga med forntiden

Bokomslaget

Forntiden befolkades av människor som du och jag. Människor med sorger, bekymmer och glädjeämnen. Ändå gör avståndet i tid att vi ofta inte ser dessa personer som individer. Det vill Kent Andersson råda bot på.

Genom ett urval av föremål från järnåldern kan vi förstå mer om den värld de levde i. Hur såg de ut? vilka kläder och frisyrer var moderna? Hur såg de på sig själva? Bilderna visar oss också den kulturhistoriska utvecklingen under denna tid: hur nordborna influerades av kelter, romare och den islamiska världen.

Boken Det förflutnas ansikte ger oss kunskap om en period i vår historia som är både främmande och bekant. Och om människor som vi har betydligt mer gemensamt mer än vad vi tror.

Kent Andersson är docent i arkeologi och verksam vid Historiska museet. Han har tidigare utkommit med bland annat Glas – från romare till vikingar, Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid och Völvor, krigare och vanligt folk. Berättelser från järnåldern.

Kent Andersson:
Det förflutnas ansikte. Öga mot öga med forntiden
Atlantis
Utkom 2020