Berit och Jon är länkar i en 700-årig kedja av ägare till egendomen Morlanda på nordvästra Orust invid Björnsundsfjorden och Malö strömmar. Personligt berättar de om sin forskning i säteriets historia, om mark och byggnader, om bruk och traditioner och om människorna – tidigare ägare och andra som arbetat och verkat på Morlanda.

Berättelsen är ett stycke bohuslänsk historia med sina dansk-norska rötter. Vi får bland annat veta om hur patronatsrätten räddade Morlanda medeltidskyrka och om storvulna planer på en Morlanda stad i samband med järnvägsbyggandet på 1800-talet.

Författarna ger oss en inblick i säteriägandets villkor: hur man får gammalt och nytt att samsas, hur man vidareutvecklar ett modernt jord- och skogsbruk med nya idéer och samarbeten. Vi får en grundlig genomgång av corps de logiet vars byggnader renoverats med känsla för material och historia, säteriets torp och gårdar presenteras och vi får lära känna Morlandas egna spöken, familjetraditioner, julkalas och recept.

Som en röd tråd genom hela boken löper kärleken till bygden med jorden, skogen, jakten, fisket, trädgården och säteriets förvaltning, på senare år kompletterat med golf och marinor. Det är en bok som med humor och värme speglar ett modernt förhållningssätt till livet i ett kulturarv.

Berit och Jon Thorburn:
En bok om Morlanda säteri
Bohusläns museums förlag
Utkom 2014