Mossarna räddade många svenskar från svälten

Emigrationen som flykt från svälten är mycket omskriven, såväl i historiska avhandlingar som i skönlitteraturen. Däremot är den väldiga uppodlingen av våra våtmarker för att undvika en försörjningskris en okänd företeelse för de flesta.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2008-12-28)