Emigrationen som flykt från svälten är mycket omskriven, såväl i historiska avhandlingar som i skönlitteraturen. Däremot är den väldiga uppodlingen av våra våtmarker för att undvika en försörjningskris en okänd företeelse för de flesta. [SvD]

https://www.svd.se/mossarna-raddade-manga-svenskar-fran-svalten