Motion om bevarandet av sockenindelningen

Nu har det lämnats in en motion till riksdagen rörande den utredning som regeringen tillsatte i september 2007 med syfte att se över den gamla folkbokföringen. Historiker och släktforskare anser att förslaget kommer att försvåra deras forskning. [Rötter]

https://www.rotter.se/nyhetsarkiv/118-2012/329-motion-om-bevarandet-av-sockenindelningen

(2012-10-18)