Södra Råda kyrka kanske byggs upp igen

Södra Råda gamla kyrka år 1992. Foto: Gabriel Hildebrand/Riksantikvarieämbetet

Södra Råda gamla kyrka år 1992. Foto: Gabriel Hildebrand/Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har målsättningen att Södra Råda gamla kyrka skall byggas upp igen. Det meddelade riksantikvarie Erik Wegræus efter diskussioner med Gullspångs kommun och de boende i Södra Råda. För att få ett startkapital till projektet kommer Riksantikvarieämbetet att begära pengar från regeringen. Rekonstruktionen av kyrkan skall användas som ett pedagogiskt exempel för att ge nytt hantverkskunnande och kunskap om vår medeltida historia.

– Kyrkan i Södra Råda var inte vilken kyrka som helst, den hade inte sin motsvarighet i Europa. Det kulturhistoriska värdet kan vi aldrig ersätta, men vi vill ändå göra något bra av detta. Syftet med en rekonstruktion är att ta tillvara det hantverkskunnande som finns, men också bygga upp ett nytt kunnande, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Förutsättningen för att kyrkan skall byggas upp igen är att staten kan bidra med uppskattningsvis cirka 10-15 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet skall under året påbörja en arkeologisk undersökning av platsen där kyrkan stod. Undersökningen beräknas kosta omkring 1,5 miljoner kronor, beroende på vilken vetenskaplig nivå den läggs på. Resultatet från den arkeologiska undersökningen kommer att avgöra platsen för den återuppbyggda kyrkan.

– En arkeologisk undersökning kan ge ny kunskap om bygdens historia och kanske också ett svar på varför kyrkan byggdes just här. Det finns ett stort regionalt engagemang och ett växande intresse för historia som vi vill ta tillvara genom att bygga upp kyrkan igen, säger Wegræus.

Södra Råda gamla kyrka var en av Sveriges få medeltida träkyrkor. Kyrkan byggdes på 1300-talet och hade ovärderliga tak- och väggmålningar. I november förra året brann kyrkan ned. Brandorsaken är ännu inte känd och den tekniska utredningen pågår fortfarande.

(2002-01-29)