Museichefer trötta på enorma kursändringar

Katherine Hauptman, chef för Historiska museet. Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Katherine Hauptman, chef för Historiska museet. Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Drygt tre år efter att fri entré-reformen återinfördes tas den bort igen. Från museihåll efterlyser man en bred politisk överenskommelse i stället för en principstrid mellan höger och vänster.

– Det är väldigt olyckligt att man behöver förhålla sig till nya instruktioner för varje mandatperiod, säger Historiska museets chef Katherine Hauptman.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2018-12-18)

Se även Fri entré på statliga museer tas bort (2018-12-13)