Nationella museer öppnar igen

Utställningsbyggnaden på ArkDes. Foto: Arild Vågen (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Utställningsbyggnaden på ArkDes. Foto: Arild Vågen (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

De flesta centralmuseerna förbereder sig nu för att öppna igen under juni. I mitten av mars gick Centralmuseernas samarbetsråd ut med en gemensam rekommendation till sina medlemmar att tillfälligt stänga sina publika verksamheter i de områden där spridningen av corona var hög.

Öppningsdatum och omfattning kan komma att förändras beroende på utvecklingen och respektive museums förutsättningar. Några kommer att kunna öppna byggnaderna, medan det för andra betyder att annan publik museiverksamhet erbjuds.

”Museer är betydelsefulla aktörer i vårt demokratiska samhälle. I tider av dramatiska förändringar och stor oro är det kanske viktigare än någonsin att människor har tillgång till konst och kulturupplevelser. Det är därför angeläget att kulturinstitutionerna kan hålla öppet även i dessa tider, även om det i vissa fall måste ske i begränsad omfattning. Museerna har nu haft tid att anpassa sina verksamheter så att de kan välkomna sina besökare på ett ansvarsfullt sätt under rådande situation”, skriver centralmuseernas chefer om återöppnandet.

Först ut är Tekniska museet som öppnar på lördag, Nordiska museet på måndag och Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) på tisdag. Skansen har under våren hållit öppet med restriktioner.

Sedan mars har Centralmuseernas samarbetsråd haft regelbundna avstämningar kring hur ett anpassat mottagande skulle kunna ske vid ett återöppnande. Utgångspunkten har varit att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

(2020-05-27)

Se även Coronaviruset stänger museer (2020-03-19)