Museisektorn hotas allvarligt av effekterna av corona

Den nya rapporten Museer på marginalen från riksförbundet Sveriges Museer visar att en redan pressad museisektor nu hotas allvarligt av effekterna av pandemin. Museicheferna vittnar om drastiskt minskade intäkter från besökare, kompetenstapp och stor oro inför framtiden.

Riksförbundet Sveriges Museer har frågat sina medlemmar om läget under coronapandemin. Redan i februari när rapporten Museer under press presenterades larmade museichefer om svårigheterna att driva en bra verksamhet då anslagen urholkats under flera år. Nu konstaterar man att pandemins påverkan under 2020 slår hårt mot svenska museer vad gäller övriga intäkter vilket riskerar ge långsiktiga konsekvenser.

– Vår uppskattning är en förlust på minst 500 miljoner för hela museisektorn i år. Det kommer att bli en urholkning av kompetens och museer som försvinner på sikt om inget görs, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Rapporten Museer på marginalen visar bland annat att hälften av museerna har hållit öppet under pandemin, de flesta tillfälligt stängda museer öppnar åter i sommar, 91 procent har haft intäktsbortfall, 83 procent har ansträngd ekonomi och tre museer riskerar konkurs.

Flera museichefer uttrycker också stor oro för framtiden om kulturen prioriteras bort i en hårt ansträngd samhällsekonomi och pekar på betydelsen av museerna som samhällsstabiliserande. Vikten av kultur visas även i grundlagens regeringsform som fastställer att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

– Museernas roll som samhällsbärare kan inte nog betonas. Kulturen får därför inte ställas mot andra tunga samhällsbärande sektorer. Det är viktigt att det offentliga ser att museiverksamheten är en viktig del av välfärden i ett demokratiskt samhälle, avslutar Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

(2020-06-01)