Skolhistorisk utställning doneras till Mårbacka

Efter att ha tagit fram och utvecklat utställningen En sagolik skola om skolans historia donerar nu Lärarstiftelsen utställningen till Mårbackastiftelsen för att den ska bli en permanent del av Selma Lagerlöfs Mårbacka.

Utställningen ”är en lekfull och fantasirik exposé över den svenska skolans historia” och den kommer nu att kompletteras med delar som fördjupar sig i Selma Lagerlöfs insatser som författare.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få ta emot den underbara utställningen En sagolik skola. Den kommer verkligen komma till glädje för alla de skolklasser som varje år besöker Mårbacka, som nu får en möjlighet att följa den svenska skolans spännande framväxt, säger Irene Henriksson, intendent på Mårbackastiftelsen.

I utställningen möter vi de förgrundsgestalter och pionjärer som kring förrförra sekelskiftet formade den svenska skolan. ”Den svenska grundskolans fader” Fridtjuv Berg, Ellen Key, Carl Larsson och Selma Lagerlöf, som var av stor betydelse för att föra in konsten och litteraturen i skolan, berättar sin historia. Vi får möta barnen i skolan, lärarna som utvecklade sin profession och eldsjälarna som verkade för elevernas tillgång till högklassig konst och litteratur.

Utställningen sätter fokus på pedagogiken, bilden och litteraturen som karaktäriserade folkskolans utveckling i ljuset av den svenska skolan i dag. Historien vandrar från tiden innan skolan fanns, över folkskolan, den allmänna grundskolan mot dagens skola. Sveriges genom tidernas största lässatsning, Barnbiblioteket Saga, som startades av folkskollärarna Emil och Amanda Hammarlund, presenteras med ett urval av illustrationer och texter.

– Lärarstiftelsen är väldigt nöjda över att kunna ge alla skolbarn som besöker Mårbacka denna tidiga julklapp. Det är med varm hand vi nu lämnar över En sagolik skola till Mårbackastiftelsen – ett unikt dokument över den svenska skolans utbildningshistoria, över dess eldsjälar, lärare och elever. Det känns riktigt bra i magen att den får ett hem på vackra Mårbacka, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

Lärarstiftelsen bildades 1967 med uppdraget att förvalta tillgångarna från Sveriges allmänna folkskollärareförening. Den föreningen bildades 1880 och är en av många föregångare till det som sedan blev Lärarförbundet.

(2022-12-14)