Nationella minoriteter i Stockholm

Stadsmuseet i Stockholm
29 januari – 22 augusti 2022

Utifrån människors berättelser, personliga föremål, ljudberättelser och nytagna fotografier av Johan Stigholt visas stockholmare i deras vardag. I utställningen får besökarna ta del av erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, stolthet och upprymdhet, sorg och tystnad. Den berättar också om den långa historia som de nationella minoriteterna har i Stockholm.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk.

Rätten till sitt språk, sin historia, sitt arv är central i lagen om nationella minoriteter: att kunna identifiera sig själv, som både grupp och individ. Utställningsbildens text ”Vems är du?” uppmuntrar till ett utforskande av tillhörighetens betydelse. Det är en vanlig fråga för att identifiera någon utifrån en släkt eller en plats. Staden har historiskt sett varit en miljö där sådana band till nedärvd tillhörighet kapas. För andra blir rötter och arv viktigare.

De nationella minoriteterna och urfolket samerna har en lång historia i Stockholm. Få känner till den och de villkor som har präglat deras närvaro. De har levt och verkat här i en mångkulturell och flerspråkig stad. I århundraden har de också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi, försvenskningspolitik. Det har satt djupa avtryck i hur var och en valt att dölja eller uttrycka sin minoritetstillhörighet.

Stadsmuseet arbetar 2020–2022 i ett kunskapsuppbyggande projekt varav denna utställning är en del, liksom programverksamhet. I projektet ingår även en digital insamling av berättelser. Avsikten är att föra fram fler röster och perspektiv. Museet vill genom projektet bredda, fördjupa och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och urfolket samers historiska och nutida liv och villkor i Stockholm.