Nordbor

Nordiska museet
Ny permanent utställning 

Detalj ur <em>Nordbor</em>. Byn, 1800-tal. Foto: Hendrik Zeitler/Nordiska museet

Detalj ur Nordbor. Byn, 1800-tal. Foto: Hendrik Zeitler/Nordiska museet

Nordbor är Nordiska museets största utställningssatsning någonsin. Med hjälp av 4 000 föremål, bilder och arkivmaterial ur museets omfattande samlingar är utställningen en sammanhållen berättelse om livet i Sverige och Norden under 500 år genom fyra årstider. Efter fem års förberedelser öppnade utställningen den 10 februari 2024.

– Det här är Nordiska museets unika berättelse, en historia som ingen annan kan berätta. Nordbor grundar sig på museets omfattande samlingar som byggts upp under mer än 150 år. Med fokus på Sveriges historia, inom en övergripande nordisk ram med kopplingar till våra grannländer, skildrar vi livet i Norden genom att utgå från verkliga människoöden och enskilda personers liv, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

Utställningen skildrar rörelser, möten och förändringar genom århundradena och tar fasta på viktiga brytpunkter och händelser som format historien. Den kronologiska berättelsen tar besökaren på en resa genom historien med fokus på tre historiska spår: Natur, Familj och Tanke. Röster från historiens vardagsliv vävs samman med både alldagliga och ikoniska föremål.

I fokus för utställningsberättelsen står 22 gestaltade verkliga personöden från historien för att ge förståelse för likheter och skillnader över tid. Resenären Samuel Kiechel från 1500-talet, godsägaren Maria Sofia De la Gardie från 1600-talet, barnmorskan Catharina Koberg från 1700-talet och konditorn Wilhelm Davidson från 1800-talet är några.

Den samiska kulturhistorien löper som en röd tråd genom Nordbor. Ibland i större nedslag, men framförallt visas samiskt vardagsliv sammanflätat i den större berättelsen genom utställningens olika spår. Tre historiska personer som gestaltas är Inga från Tingavaara från 1500-talet, Lars Nilsson från 1600-talet och Kristoffer Sjulsson från 1800-talet. Totalt visas cirka 300 samiska föremål från museets samlingar och arkiv, bland annat ett tiotal unika teckningar av författaren och konstnären Johan Turi (1854–1936)

Till Nordbor har museet samlat både berättelser och föremål som skildrar hur det kan vara att leva i Norden i dag. Insamlingen har gett möjlighet att gå på djupet med vad Natur, Familj och Tanke betyder för nutidens nordbor. Museet har intervjuat ett åttiotal personer med varierande erfarenheter av tillvaron. Utställningen lyfter ett urval av betydelsebärande föremål och berättelser som fungerar som titthål in i en bred flora av upplevelser, känslor, övertygelser och drömmar.

Nordbor sträcker sig genom hela översta våningen fördelat på 27 rum och 1 700 kvadratmeter. Utställningen är producerad av Nordiska museet och formgiven av MUSEEA.