Nazismen och motståndet i Norrköping 19331945

Mörkläggning

Mörkläggning skildrar hur andra världskriget och beredskapstiden speglades i en större svensk stad. Författaren fokuserar på lokala händelser i arbetarstaden Norrköping och de ”små” personliga erfarenheterna. Många berättelser som varit glömda och gömda.

Vi möter nazismens och Nazitysklands sympatisörer, demokratins företrädare, de aktiva motståndarna och självuppoffrande hjälparna under krigsårens vardag. Ur den lokala historien lyfter Johan Perwe fram händelser och följer personer och familjer.

Boken handlar om lokala nazister, nazityska agenter och kappvändare som efter kriget anpassar sig på nytt. Porträtt tecknas också av de antinazistiska eldsjälar som gjorde skillnad, människor på flykt undan nazismen och de överlevande som anlände till Norrköping efter krigsslutet.

Johan Perwe är journalist och historiker och är född och uppväxt i Norrköping. Han har tidigare utgivit Bombprästen – Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra världskriget och Svenska i Gestapos tjänst – V140 Babs.

Johan Perwe:
Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 19331945
Carlsson Bokförlag
Utkom 2016