Sjövägen till Sverige från 1500-talet till våra dagar

Sjövägen till Sverige

För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag.

Havet är en central del av Sveriges moderna och historiska identitet. Närheten till vatten präglar i många avseenden vårt land. Det havsnära läget är dessutom en viktig förklaring till de svenska storstädernas historiska och nuvarande attraktionskraft. Om havets närhet är så betydelsefull för den svenska historien – varför har i så fall inte detta förhållande rönt större uppmärksamhet tidigare?

Under de senaste 200 åren har Sveriges historia ofta skildrats som en ”småstats” historia, samtidigt som det också varit fråga om en historieskrivning med ett introvert perspektiv.

”Historiker har blickat inåt landet istället för att titta ut över havet vilket också inneburit att sjöfartens och utrikeshandelns historia har fått liten uppmärksamhet. Som en konsekvens har Sveriges koloniala historia mestadels också förpassats till någon sorts kuriosa. Men med denna antologi förändrar vi det.”

Sjövägen till Sverige består av två delar. Den första delen kan läsas som en introduktion till svensk maritim historia från 1500-talet till idag. Här behandlas ämnen såsom svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart.

Den andra delen presenterar ett antal fallstudier som på skilda sätt belyser de mer samtida svenska relationerna till havet: allt från sjömanstatueringar, hummerfiske och myten om sjömanshustruns självständighet till många människors brinnande fritidsbåtsintresse.

Simon Ekström, Leos Müller och Tomas Nilson (redaktörer):
Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar
Universus Academic Press
Utkom 2016