Neddragningar på Västernorrlands museum

Västernorrlands museum. Foto: Blajo (Wikimedia Commons CC BY 3.0)

Västernorrlands museum. Foto: Blajo (Wikimedia Commons CC BY 3.0)

Anslagen till Västernorrlands museum i Härnösand räcker inte till och det kommer därför att göras neddragningar både av personal och verksamhet. Det meddelade museiledningen i dag.

”Västernorrlands museums uppdrag är brett och omfattande samt ställer höga krav på verksamheten. De nuvarande anslagen räcker inte för att genomföra alla delar. Situationen är allvarlig och museet måste göra kraftfulla men nödvändiga prioriteringar inför framtiden. Styrelsen har beslutat om en prioriterad inriktning från år 2020 och framåt. Detta innebär att verksamheten påverkas, och tjänster kommer att avslutas. Delar av uppdraget kommer att prioriteras, annat måste genomföras med minskade resurser, pausas eller avslutas helt”, skriver museet i ett pressmeddelande.

Enligt styrelseordföranden Thomas Näsholm och länsmuseichefen Jenny Samuelsson har museet under många år saknat resurser att underhålla och utveckla verksamheten hållbart. Byggnaderna på friluftsmuseet är i dåligt skick och basutställningarna har varit desamma sedan museet öppnade 1994. De senaste åren har kulturmiljöverksamheten urholkats allt mer liksom tillgängligheten till museets samlade kunskap har försämrats. För att på sikt lyckas med det regionala uppdrag som länsmuseet har, så måste resurser satsas för att bygga en hållbar verksamhet.

– Titta på uppräkningen på stödet som är på 1 procent per år, den skulle behöva vara det dubbla, säger Thomas Näsholm till P4 Västernorrland.

Ökade resurser kommer att gå till friluftsmuseets underhåll och utveckling som besöksmål, till att arbeta regionalt, utveckla tillgänglighet till länets kulturarv och till att etablera verksamhet som på sikt ger ökad externfinansiering.

”Målet med förändringarna är ett långsiktigt hållbart länsmuseum, som utvecklas i sitt regionala uppdrag. Museets uppdrag och mål är att nå hela länet med sin verksamhet. Museet ska främja och förmedla länets kulturarv och kulturmiljöer, och nå ut brett”, står det i pressmeddelandet.

(2019-06-04)