Nordiska museet studerar TV-traditioner

Håller Sverige på att få nya traditioner? Skapas det nya högtider tack vare TV-program? Melodifestivalen, Vasaloppet och Nobel-festen är händelser som sedan länge är etablerade i TV:s program-tablåer.

Programmen har genom åren haft en stor och stadigt växande publik och de fortsätter att engagera olika delar av befolkningen. Sedan ett år tillbaka undersöker Nordiska museet om dessa TV-händelser håller på att bli nya folkliga traditioner såsom jul, påsk, midsommar med flera.

Louis Herreys guldskor från Melodifestivalen 1984

Louis Herreys guldskor från Melodifestivalen 1984. Skorna ingår i miniutställningen Melodifestivalen.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

Nu vill Nordiska museet ta reda på om Melodifestivalen har blivit en tradition och i så fall på vilket sätt. Hur upplever du själva sändningen hemma i TV-soffan? Utför du några ritualer, har du till exempel särskilda kläder på dig, äter eller dricker något speciellt eller firar med släkt och vänner? Samma frågor finns även för Vasaloppet och Nobelfesten.

Nordiska museet undersöker även hur programmen produceras genom att vara med på Melodifestivalens deltävlingar runt om i Sverige. Tack vare ett samarbete med några av landets länsmuseer finns museipersonal på plats på de olika tävlingarna. Via Sveriges Television har personalen fått ackrediteringar så att de kan utföra observationer, intervjua publik, programledare och artister.

Även 2007 genomfördes observationer under tävlingarna. I år bevakar bland annat Mölndals museum, Blekinge museum, Norrbottens museum och Östergötlands länsmuseum delfinalerna. Nordiska museet har observatörer på plats i Globen under finalen.

Projektet Nya folkliga traditioner om Melodifestivalen, Vasaloppet och Nobelfesten kommer att pågå resten av året.

(2008-03-01)