Vikingatida Aros

Museum Gustavianum
8 februari – 14 september 2008

Att det fanns vikingar i Gamla Uppsala vet de flesta, men att det dessutom kan ha funnits en vikingaby i centrala Uppsala är mindre känt. På utställningen Vikingatida Aros presenteras livet i byn som det kan ha sett ut.

– Aros betyder åmynning och vi tror det kan ha varit namnet på byn, berättar John Worley, assisterande antikvarie vid Museum Gustavianum och ansvarig för utställningen.

Dräkter, krukor, vapen, redskap och en sex meter lång båt berättar om vikingarnas vardagsliv hemma i byn, men också om handels-resorna österut längs de ryska floderna. Vissa av föremålen är samtida fynd medan andra är rekonstruktioner, och en stor del av fynden har man gjort i Fyrisån och runtom i centrala Uppsala.

– Fynd som pekar på en boplats har gjorts ungefär där Domkyrkan ligger idag. Men utställningen ger inga klara svar – vi visar besökarna de fynd som gjorts och berättar hur det kan ha varit, säger han.

Utställningsmaterialet har tagits fram av en grupp arkeologer vid Uppsala universitet med specialkunskap inom områden som handel, textilvetenskap, nordiska språk och vapen. För forskarna är utställningen ett sätt att presentera och visualisera sina forskningsresultat och samtidigt visa var arkeologiforskningen står idag. Ett sådant forskningsresultat är till exempel den nyrekonstruerade dräkt som visar att vikingakvinnans klädsel inte såg ut som vi tidigare trott.

Unikt med utställningen är också att besökarna är välkomna att känna på och ta i många av de rekonstruerade föremålen.

– Vi vill berätta en historia på ett opretentiöst sätt, och det enda sättet för oss att förstå hur vikingarna levde är genom föremålen. Genom att hålla i en lerkruka och känna märkena efter tummarna som format den kan vi skapa en relation till dess ägare, säger John Worley.

I samband med utställningen kommer Museum Gustavianum att ordna en temadag lördagen den 15 mars med bland annat föredrag och familjeaktiviteter.